Репетиции за деца и възрастни, ентусиазирани начинаещи, и такива с два леви крака.

Фолклорна танцова школа Чаршията

Във Фолклорна танцова школа “Чаршията”, са добре дошли всички, на които душата им танцува, когато чуят народна музика, и се чудят какво да правят с краката си.


Репетиции всяка събота в Armagh:

10:30 часа – за възрастни

12:30 часа – за деца

West Armagh Consortium, 20 Cathedral Rd, Armagh BT61 7QX https://www.facebook.com/westarmagh.consortium


Репетиции всеки вторник в Portadown:

18:00 часа

Richmount Rural Community Association, 2 Derrylettiff Road, Portadown, BT62 1QU https://www.facebook.com/groups/359392197497621

С обещание за много забавление:

Добромир Костов (Допе)